حافظ :

عيد است  و آخر گل و ياران در انتظار

ساقی  به روي شاد ببين ماه و مي بيار

دل   برگرفته  بودم  از  ايام  گل  ، ولي

كاری  بكرد  همت  پاكان  روزه دار

/ 0 نظر / 2 بازدید