سكوت :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

هر سخن نويسنده ، هر عمل و هر سكوتش در جهان انعكاس دارد .

 

“ ژان پل سارتر “

 

 

شايسته ي قلبهاي بزرگ نيست كه آشفتگي و پريشاني خودشان را بيرون بريزند .

 

“ آندره ژيد “

 

/ 0 نظر / 2 بازدید