سهميه بندی نخود در روستای نخودخيز :

خبر چون باد در گوش فلک پیچید :

« نخود سهمیه بندی شد »

و در اندک زمانی سیل جمعیت به راه افتاد

هزاران صف به سوی بوی مخصوص نخود می رفت

همه زنبیل ها در دست

ز اوضاع زمانه گفته ها دارند

یکی می گفت :

« خطا اندر خطا کردند

که با قید سه فوریت نخود سهمیه بندی شد »

بغل دستی چنین می گفت :

« چرا با ما چنین کردند ؟

همه دانند آبادی ما سرسبز و دوم در نخودخیزی است

چرا با ما چنین کردند ؟ »

جهان محتاج این محصول مرغوب است

خبر صد لرزه بر اندام رنجور فلک انداخت

گروهی از نخودداران ز بیم حادثه دکان خود بستند

گروهی تا سحر بیدار

و چندین قفل در چندین محله سخت بشکستند

وزیر نظمیه همراه مسئول نخود می رفت

تا در صحن مجلس

پشت درهایی که می بستند

پاسخگوی اوضاع غم انگیز نخود باشند

یکی از اهل مجلس گفت :

« خطا اندر خطا کردید

چرا با ما چنین کردید ؟

بیا مجلس تقاضا کن

و با قید سه فوریت

از این سهمیه بندی نخود بگذر !

بیا تا فرصتی باقی است

با این مردم مومن مدارا کن »

سید فتح الله صدری زاده

تهران - ۷ تیرماه ۱۳۸۶

وزارت نفت به چه کسي گل مي‌زند؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
سينرژی

عالی بود. واقعا زيبا و روان. موفق باشيد.

راه میانبر

بنویسیم نخود، بخوانیم بنزین. فارسی را پاس بداریم!!