بیش مگو یاوه، مزن حرفِ زن/ در حد یارانۀ خود حرف زن!

صاحب شش قطعه مدال جودو‏

‏«خاله شکردونه» ی کانال دو!‏

بیشتر از این چه بگویم پدر؟

عاشق دلخسته ی اویم پدر!‏

 

 

وقت ز کف می رود و گشته دیر

لطف کن از بهر من او را بگیر!»

گفت پدر:« کای پسر خامدست

ای زده بر دامن اوهام، دست

 

 

ای که تبت رد شده حال از چهل

این تب و تاب از سر پوکت بهل!‏

عشق چه و کشک چه، ای نوجوان!‏

خربزه آب است، بکن فکر نان

 

 

مگذر از این بادیۀ پرخطر

الحذر از عشق بُتان الحذر!

نیست تو را خانه و ماشین و کار‏

دختر کس را چه شوی خواستگار؟

 

 

چون شوی از مشکل مسکن رها؟

این تو و این رهن و اجاره بها!‏

ای که شدی بر نگهی مبتلا

یک نظر انداز به نرخ طلا

 

 

قیمت اجناس ندیدی هنوز

طعم گرانی نچشیدی هنوز

بیش مگو یاوه، مزن حرفِ زن

در حد یارانۀ خود حرف زن!‏

 

 

سفره ی خالی چو ببینی عیان

عشق خودت را ننمایی بیان...»‏

بسکه از انواع بلا کرد یاد

رعشه بر اندام پسر اوفتاد

 

 

نعره زد و رو به خیابان نهاد

روز دگر سر به بیابان نهاد

حال نشسته ست توی خاک و خُل

ای پدر عشق بسوزد به کُل!‏
 

 

 

خبر آنلاین به نقل از وبلاگ سعید سلیمان پور ارومی

/ 0 نظر / 3 بازدید