آدم بسازيم :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بيا از ابر دل شبنم بسازيم

بيا از داغ دل مرهم بسازيم

نكو گشتيم آدم را نديديم

خدايي كن بيا آدم بسازيم

 

 

 

مجتبي كاشاني

 

/ 0 نظر / 4 بازدید