نگاهي به كم و كيف داوري جايزه قلم زرين :

سميه رشيدي
چند سالي است به پيشنهاد انجمن قلم ايران۱۴، تير به نام « روز قلم » نامگذاري شده است. انجمن قلم هر ساله در اين روز، «جشنواره قلم زرين» را برگزار كرده و طي آن در سه رشته شعر، داستان و نقد و پژوهش ادبي، سه اثر برتر انتخاب و معرفي مي شوند.
امسال در بخش شعر از مجموع ۴۷۰ اثر دريافتي، كتاب « از نام ها خبري نيست» نوشته مريم سقلاطوني به عنوان اثر برتر شناخته شد.
جايزه بخش داستان از ميان ۷۰۰ اثر داستاني، به مجموعه داستان « سه دختر گل فروش » نوشته مجيد قيصري اهدا شد و سرانجام در گروه نقد و پژوهش ادبي، كتاب « حافظ برتر كدام است؟ » نوشته دكتر رشيد عيوضي، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز به عنوان اثر برتر شناخته شد و از دو كتاب « نوشته بر دريا» نوشته دكتر محمدرضا شفيعي كدكني و « تاريخ در ترانه » نوشته محمد احمد پناهي، تقدير شد. مطلب زير كندو كاوي است بر زواياي اين انتخاب از زبان داوران.
NoPix.gif NoPix.gif
معضلات داستان از ديدگاه داوران
۱. ابرام و اصرار بسياري از اهل قلم به كتاب سازي به جاي خلق اثري كه از دل جوشيده باشد.
۲. دوري نويسندگان نسل جوان از مسائل جامعه و ارزشهاي موجود و بيگانگي درون مايه اكثر قريب به اتفاق اكثر آثار به ارزشهاي جامعه معاصر.
۳. دوري نويسندگان زن از درك جدي معضلات زنان جامعه و پرداختن كليشه اي به چهره هاي مسخ شده و كاريكاتور گونه از زنان جامعه غربي.
۴. اعتنا به كميت به جاي كيفيت آثار.
۵. دغدغه همچنان پايدار فرم و فرم گرايي.
۶. عدم تحقيق اهل قلم در عرصه هاي مورد ادعاي منابع فراوان قابل تحقيق در اين مورد.
۷. عدم بهره گيري از ارزش هاي بومي با توجه به تنوع اين ارزش ها در سطح كشور و سعي در كلي گويي هاي داستاني جامعه شهري.
ديدگاه رئيس انجمن قلم . . . >>>

 راه رفتن روي بند/ 0 نظر / 3 بازدید