ماه فرو ماند از جمال محمّد (ص) :

.

ماه فرو ماند از جمال محمّد (ص)

سرو نباشد به اعتدال محمّد (ص)

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمّد (ص)

وعده دیدارِ هرکسی به قیامت

لیله «اسرا» شب وصال محمّد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

آمده مجموع، در ظِلال محمّد (ص)

عرصه گیتی مجال همّت او نیست

روز قیامت نگر مجال محمّد (ص)

و آن همه پیرایه بسته جنّت فردوس

بو که قبولش کند، بلال محمّد (ص)

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

تا بدهد بوسه بر نِعال محمّد (ص)

شمس و قمر در زمین حشر نتابد

پیش دو ابروی چون هلال محمّد (ص)

چشم مرا، تا به خواب دید جمالش

خواب نمی‏گیرد از خیال محمّد (ص)

«سعدی» اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمّد بس است و آل محمّد

/ 0 نظر / 5 بازدید