سهراب ، چون روان شناس سلامت-12

12- آزادگی

 

هر كجا هستم ، باشم ،

آسمان مال من است ،

پنجره ، فكر ، هوا ، عشق ، زمين ، مال من است …

 

توضيح : به طور حتم ، بررسي اشعار زنده ياد سهراب سپهري در حوزه ي روان شناسي سلامت به تامل و حوصله ي بيشتري نياز دارد . بسياري از قسمت هاي اشعار سهراب ، مفاهيمي چند بعدي دارند كه بايد با دقت بيشتري بدان ها پرداخته شود

… شما می توانيد چنين بررسی هايی در مورد ديگر شاعران نيز انجام دهيد .

سيما ابراهيم زاده : سهراب را دوست دارم چون به نوع خاصی از معرفت دست يافته بود که مطلوب من نيز هست بايد وارد اين عرصه شد تا بتوان او را فهميد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سيما ابراهيم زاده

سهراب را دوست دارم چون به نوع خاصی از معرفت دست يافته بود که مطلوب من نيز هست بايد وارد اين عرصه شد تا بتوان او را فهميد.