سهراب ، چون روان شناس سلامت-7

7- صداقت و صميميت

در اشعار سهراب سپهري هم صراحت و صداقت موج مي زند و هم صفا و صميميت . سهراب در بند بند اشعارش صادق و صميمي است و همين ويژگي ها باعث مي شوند گفته هايش بر دل بنشيند . انسان سالم از بيان اعتقادات و نظراتش واهمه اي ندارد و در عين حال تلاش مي كند صداقت و راست كرداري خود را حفظ كند .

 

پيشه ام نقاشي است ،

گاه گاهي قفسي مي سازم با رنگ ، مي فروشم به شما ،

تا به آواز شقايق كه در آن زنداني است ،

دل تنهايي تان تازه شود

چه گوارا اين آب ،

چه زلال اين رود ،

مردم بالا دست ، چه صفايي دارند ،

چشمه هاشان جوشان ، گاوهاشان شيرافشان  باد

/ 1 نظر / 4 بازدید
shaghayegh

سلام وب لاگ جالبی داشتی اميدوارم موفق باشی يه سر يه ما هم بزن