ولادت حضرت علی (ع) روز پدر و روز معلم مبارک

در بــزم عشق شمــع فـــروزان معلم است
مـــردم چو پیکرند اگر ، جان معلم است 
آن بــاغبــــان گلشن اندیشه هـــای ژرف
پـــــروردگار روح حکیمـــان معلم است
مــــردم معـــــادن زر و سیمند در سرشت 
جــویــای ایــن خزائـــن پنهـان معلم است 
هرگز گزافه نیست که گویم پس از خدای
آنکس که خلـــق می کند انســان معلم است 
ظلمات جهل را بشکافــد بـه نـــــور علــم 
خضــر طــریق چشمــه حیــــوان معلم است 
آری ، معلمی همه عشق است و ســوختن 
آنــرا که عشــق نیست مگو کــــان معلم است 
گوینــد بـــوده اند معلـــــم پیمبــــران 
گویـــــد(( حنیف)) ایــــزد رحمـــن معلم است

 ------------------------------------------------------- 

ای تو کعبه را نگین/ یا امیر المؤمنین
ای تو خلقت را پدر/ وی خلائق را امین
کن نظر ز روی لطف/ به تمام پدران
روز سیزده رجب/ ای امیر مؤمنان

 

------------------------------------------------ 

 

کشیشی، خود را شبیه به یک شخص فقیر و بی‌ خانمان با لباس‌های ژولیده درآورد 
و روزی که قرار بوده اسمش به عنوان کشیش جدید یک کلیسای ده هزار نفری اعلام شود با  قیافه‌ای ژولیده و ناشناس به کلیسا می رود...
خودش ماجرا را این طور تعریف می کند که: 
نیم ساعت قبل از شروع جلسه به کلیسا رفتم، به خیلی ها سلام کردم اما فقط چند نفر از جمعیت جواب سلام من را دادند... به خیلی ها گفتم، گرسنه هستم اما هیچ کس حاضر نشد یک دلار به من کمک کند... سپس وقتی رفتم در ردیف جلو بنشینم، انتظامات کلیسا از من خواست که از آن جا بلند شوم و به عقب برگردم...
به هر حال وقتی شبان کلیسا اسم کشیش جدید را اعلام می کند، تمام کلیسا شروع به کف زدن می کنند و مرد ژولیده از جای خود بلند می شود و با همین قیافه به جلوی کلیسا دعوت می شود... مردم با دیدن او سرهایشان را از خجالت خم می کنند، عده ای هم گریه می کنند و این مرد سخنانش را با خواندن بخشی از انجیل آغاز می کند:
گرسنه بودم، غذا دادید... تشنه بودم، آب دادید... مریض بودم به عیادتم آمدید... خیلی ها به کلیسا می روند، اما شاگرد و پیرو راستین عیسی مسیح(ع) نیستند...

خدا به دنبال جمعیت نیست، خدا به دنبال دستیست که کمک می کند، قلبی که محبت می کند، چشمی که برای دیگران نگران است و پایی که برای ناتوانان برداشته می شود

 

/ 0 نظر / 37 بازدید