کلبه ی از رودكي تا شهريار :

سلام بر دوستداران شعر و ادبيات فارسي

از رودكي تا شهريار يك كلبه ي شخصي است . صاحب كلبه هم شاعر نيست . يكي از ميليونها كلبه در دهكده ي جهاني است . هر چه جلوتر مي رويم بيگانه تر مي شويم . كمتر فرصت مي كنيم كتابهاي متعدد و قطور را بخوانيم . شايد حتي نمي دانيم از كجا آغاز كنيم . از شعري خوشمان مي آيد ، اما نمي دانيم سراينده اش كيست . صاحب كلبه يك ايراني است كه همواره در ايران بوده است . در 17 سال گذشته هيچ مسئوليت مستقيم دولتي هم نداشته است . در بخش شعر معاصر ايران ، سه شعر به مناسبت هفته ي دفاع مقدس آوردم . به مناسبت ماه مهر و بازگشايي مدارس هم شعري از آقاي مصطفي رحماندوست انتخاب كرده ام . اين خيلي مهم است كه بدانيم شاعران بي درد ، شعرشان سينه به سينه و نسل به نسل به آيندگان منتقل نخواهد شد . شاعراني كه با اكثريت مردم زمانه ي خود درد مشتركي دارند وقتي مي بينند : “ ديگر سلاح قلم كارساز نيست “ ، صلاح را در اين مي بينند كه : “ بايد سلاح تيزتري برداشت ، بايد شهيد شد

… “ … اما بوده اند كساني كه “ اين قيمتي در لفظ دري را به پاي خوكان ريخته اند “ تا سيم و زر از دست ظالم زمانه ي خود بستانند . آنچه از دل برآيد ، لاجرم بر دل نشيند . از پيام هاي گرم و صميمانه ي شما ممنونم . از صاحب كلبه خبر ندارم ، اما اين كلبه سياسي نيست ! سراغ صاحب كلبه را از اينجا بگيريد .

سيد فتح الله صدري زاده

/ 0 نظر / 2 بازدید