برداشت بعدي...! :

 
* اگر ديگران را «تحويل نگيري» ... از آن ها چيزي «تحويل نخواهي گرفت»

* از ديگران، «ياد كن» ... تا از آن ها «ياد بگيري» ...

* فقط حيوانات را براي تربيت، در «دام» مي اندازند و «رام» مي كنند.

* چون «زير بار» مسئوليت نمي رويم، «سرباريم».
 
 
 
/ 0 نظر / 5 بازدید