اشکها و لبخندها :

مصیبت و محنت دوستان را به انسان می نمایاند .

حضرت امیر (ع)

اشکی که در نتیجه غم ریخته شود پاک ترین آنهاست .

مثل عربی

شریف دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد .

زردشت

غافل مشو از هر که دلش آزردی .

فرصت بد کردن در هر روز صدها بار به دست می آید و فرصت خوبی کردن در هر سال یک بار .

ولز

گاهی یک نگاه یک قطره اشک یک آه سرد مطلبی را بیان می کند که در چند کتاب نمی توان از عهده آن برآمد .

سعید نفیسی

وقتی ناراحتی بزرگی پیش آید رنج ها و غم های پیش از یاد می رود .

شکسپیر

وقتی بدی می کنی زود از یاد می بری اما کسی که به او بدی کرده ای هیچگاه فراموش نخواهد کرد .

وقتی دهکده ای می سوزد همه دودش را می بینند اما وقتی قلبی می سوزد کسی شعله اش را نمی بیند .

مثل آفریقایی

/ 0 نظر / 4 بازدید