سلطان العارفين بايزيد بسطامی :

شوق دارالملک عاشقان است . در آن دارالملک تختی از سياست فراق نهاده است و تيغی از هول هجران کشيده و يک شاخ نرگس وصال به دست رجا داده و در هر نفسی هزار سر بدان تيغ بردارند . . .

 

نقل از کتاب بايزيد بسطامی تاليف دکتر جواد نوربخش

/ 0 نظر / 3 بازدید