عاشورا-3

تو آزاد مردي ، چنان كه مادرت تو را با همين نام ناميد .

تو نه تنها در اين دنيا ، كه در سراي ديگر نيز آزاد مردي .

امام حسين (ع) ، خطاب به حر بن يزيد رياحي ، كه شهادت در راه خدا را برگزيد

/ 0 نظر / 5 بازدید