هماهنگى فرهنگى نداريم :

 
جمال شورجه كارگردان سينما در واكنش به نمايش فيلم ۳۰۰ گفت: متأسفانه ما در زمينه فرهنگى خط مشخصى را دنبال نمى كنيم. وى در گفت وگو با خبرگزارى فارس افزود: هر كدام از رسانه هاى ما ساز خود را مى زنند و جهت گيرى كلى و واحدى ندارند به همين دليل غربى ها در ساخت چنين فيلم هايى دليرمى شوند. وى افزود: هم اكنون سال هااست غربى ها براى سركوب فرهنگ ما چنين فيلم هايى مى سازند و اين سياست پنتاگون است كه با ابزار هاليوود ساخته مى شود.
شورجه افزود: اين فيلم ها قطعاً در آينده هم ساخته خواهد شد اما اين فيلم ها نبايد ما را منزوى و منفعل كند. مسئولان فرهنگى بايد دست به كارشوند و براى پاسخگويى به اين حركت، سياستگذارى فرهنگى واحدى را نشان دهند.
/ 1 نظر / 2 بازدید