عاشقانه-18

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عـشق كه رقص فلك از نور اوست

 

خوان سخن را نمك از شـور اوست

جامی

 

 

پرسيد يكي كـه عاشقي چيست

 

گـفتم كـه چـو مـا شوي بداني

مولوی

 

 

گواه عاشق آن باشد كه سردش بيني از دوزخ

 

دليل رهـرو آن باشد كه خشكش بيني از دريا

سنايي

 

/ 1 نظر / 3 بازدید