عاشقانه-111

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود

 

وين راز سـر به مهر به عالم سمر شود

 

گويند سنگ ، لعل شـود در مقام صبر

 

آري شـود و ليك به خـون جگر شود

 

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید