عاشقانه-60

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

غريب آهـويـي آمـدم در كمند

 

كـه از بند رسـت و مرا كرد بند

 

ندانم چه كرد آن فسونگر به من

 

كـه ناگـه مـرا بست ، راه سخن

 

 

فردوسي

 

مشکسار ( شيراز ) : . . . ۲۷ ام شهريور آغاز ماه شعبان هست ، ماه اميد و ماه فرج...اميدوارم مطالب عجب و باور نکردنی کمتر شوند، آنقدر کم که ديگر هيچ حقی از هيچ مظلومی ضايع نشود که بتوان آن را نوشت ان شاءاله. . . راستی اميدوارم وبلاگ هيچ وقت تعطيل نشود . . .

/ 1 نظر / 4 بازدید
مشکسار(ISO 9001:2000)

چشم سایت رو گردگيری کردم.سينرژی هم دارند راه شما رو ادامه می دهند... عجيب است اما باور کنيد را منظورم هست...۲۷ ام شهريور آغاز ماه شعبان هست، ماه اميد و ماه فرج...اميدوارم مطالب عجب و باور نکردنی کمتر شوند،آنقدر کم که ديگر هيچ حقی از هيچ مظلومی ضايع نشود که بتوان آن را نوشت ان شاءاله... راستی اميدوارم وبلاگ هيچ وقت تعطيل نشود مثل وبلاگ ما که از تاریخ گذشته و به روز نشده...