عاشورا-2

سوگند خورده ام كه جز براي آزادي كشته نشوم ، اگر چه مرگ را تلخ يافته ام ، دوست ندارم ترسويي خوانده شوم كه گريخته باشد . ترسو كسي است كه خدا را نافرماني كند و بگريزد .

 

عبدالله بن مسلم بن عقيل ، روز عاشورا در كربلا

 

مولوی به انتخاب مهندس صادق ( صنعت خودروسازی ) :

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی

 تا در آغوشش بگيرم  تنگ تنگ

 او  ز  من  دلقی  برد بی رنگ و بو

 من  ز  او  جانی  ستانم  رنگ رنگ

/ 1 نظر / 3 بازدید
صادق

سلام. /مرگ اگر مرد است گو نزد من آی/ تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ/ او ز من دلقی برد بی رنگ و بو/ من ز او جانی ستانم رنگ رنگ/