ميرزاده عشقي ( قرن چهاردهم ) :

خاك وطن

خاكم به سر ز غصه به سر خاك اگر كنم

خاك وطن كه رفت ، چه خاكي به سر كنم

توضيح : ميرزاده عشقي ، شاعري وطن پرست و از دوستان ملك الشعراي بهار بود . وي در 12 تيرماه 1303 به دست عوامل رضاخان كشته شد . در سوگ عشقي ، بخشي از شهر تهران تعطيل شد و يكي از باشكوه ترين مراسم تشييع جنازه ها از طرف طبقات مختلف مردم تهران برايش ترتيب داده شد .

/ 0 نظر / 4 بازدید