آئينه دل :

خدايا!
اى خالق بهارهاى پى درپى، همچنان كه با «قدقامت بهار» طبيعت سرد و بى جان را پر از شكوفه و طراوت كردى، زمستان دل ما را نيز با نهيب باد بهارى حال و هوايى تازه ببخش.
اى خالق بهار!
زبان دلمان را با نواى بهار همراه كن تا همنوا با شكوفه سيب و ترنم باران نام تو را هجى كند.
پروردگارا!
نهال دلمان را در گلخانه بهار ايمان شاخ و برگ و شكوفه ببخش و با گرمى مهرت و آبيارى رحمتت دست دلمان را بگير تا آستانه معراج زيبايى ها قد بكشد.
/ 0 نظر / 2 بازدید