عاشقانه-113

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

گل در بر و مي در كف و معشـوق به كـام است

 

سلطــان جـهـانـم بـه چنين روز غـلام است

 

گـو شمـع مياريـد در ايـن جمـع كـه امشـب

 

در مجـلـس مـا مـاه رخ دوسـت تمـام اسـت

 

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 3 بازدید