حافظ :

در  ازل  پرتو  حسنت  ز تجلي دم زد

عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

مدعي خواست كه آيد به تماشاگه راز

دست غيب آمد و بر سينه ي نامحرم زد

/ 2 نظر / 3 بازدید