همنشين بد :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

منشين با بدان كه صحبت بد

 

گر چه پاكي ، تو را پليد كند

 

آفـتـابي بـديـن بزرگي را

 

پاره ای   ابــر  ناپديد كند

 

 

سنايی

 

/ 0 نظر / 2 بازدید