نگاه :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

فرصت آینه با چشم تو بسیار کم است

 

تو نگاهی داری

 

که بدان

 

می تواند همه ی دنیا را

 

به نیاز غزل " حافظ "

 

معتاد کند .

 

رو به شرق نگهت پنجره ای ست

 

که به تنهایی یک کوچه

 

تماشا دارد

 

و در آن

 

می توان دید درختی که از آن

 

شوق انکار کلام " خیام "

 

می وزد بر سر خاک

 

فرصت آینه با چشم تو بسیار کم است

 

تو نگاهی داری

 

که در آن

 

می شود تا ابدیت خوابید .

 

 

 

                                                              محمدرضا داوری

 

/ 0 نظر / 2 بازدید