عاشقانه-185

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بـه نـام دوســت گشاييــم دفتـــر دل را

 

بـه فـر عشـق فـــروزان كنيـم محفـل را

 

ز اشك چشـم و ز خـون جگـر به هر فصلی

 

خـوش آب و رنگ تـوان داشت غنچه دل را

 

 

 

                                                         نظام وفا

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید