سياوش كسرايي ( معاصر ) :

تو قامت بلند تمنايي اي درخت

همواره خفته است در آغوشت آسمان

بالايي اي درخت

دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار

زيبايي اي درخت

وقتي كه بادها ،

در برگهاي درهم تو لانه مي كنند ،

وقتي كه بادها ،

گيسوي سبزفام تو را شانه مي كنند ،

غوغايي اي درخت

/ 0 نظر / 3 بازدید