عاشقانه-159 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اي واي بـر اسيري كـز ياد رفـته باشد

در دام مانده مـرغـي صياد رفـته باشد

از آه دردنـاكــي سـازم خـبر دلـت را

روزي كه كوه صبرم بر بـاد رفـته باشد

آواز تـيشه امـشب از بـيستون نيامــد

گـويا به خواب شيرين فرهاد رفته باشد

شادم كه از رقيبان دامن كشان گذشتي

گو مشت خاك ما هم بـر باد رفته باشد

پرشور از حزين است امروز كوه و صحرا

مجنون گذشته باشد بيـداد رفـته باشد

 

 

حزين لاهيجي ( 1103-1181 ه . ق )

 

/ 0 نظر / 3 بازدید