پسر عزیزم شراگیم ! :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

از تجربه های مردم باید چیزها فهمید .

 

                                فقط کتاب نیست که ما را چیز فهم می کند .

 

 

                                                                         نیمایوشیج – نامه ها

 

/ 0 نظر / 4 بازدید