نقش خيال :

سر نى در نينوا مى ماند اگر زينب نبود
چشمه فرياد مظلوميت لب تشنگان
چهره سرخ حقيقت بعد از آن توفان رنگ
ذوالجناح دادخواهى بى سوار و بى لگام
در طلوع داغ اصغر، استخوان اشك سرخ
در شكست لشكر شمشيرها، تيغ بيان
در عبور از بستر تاريخ، رود انقلاب

كربلا در كربلا مى ماند اگر زينب نبود
در كوير خشك جا مى ماند اگر زينب نبود
پشت ابرى از ريا مى ماند اگر زينب نبود
در بيابان ها رها مى ماند اگر زينب نبود
در گلوى چشم ها مى ماند اگر زينب نبود
در نيام ادعا مى ماند اگر زينب نبود
پشت ابر فتنه ها مى ماند اگر زينب نبود


قادر طهماسبى (فريد)
/ 0 نظر / 3 بازدید