خون :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

كيانند اين جان هاي بخشنده ،

كه خون ارزشمندشان ،

چون زر ناب ،

سرشار مي كند عطشان مام ميهنشان را ؟

 

فيض احمد فيض ـ ترجمه احمد محيط

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید