رباعيات خيام-3

    هـر راز كـه انـدر دل دانـا باشد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بـايد كــه نهفته تر ز عنقا باشد

كاندر صدف از نهفتگي گـردد در

آن قطـره كـه راز دل دانـا باشد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید