دفتر اول :

 

از رودکی تا حافظ

 

 

منبع اصلی : هزار سال شعر فارسی / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان / ۱۳۷۶

جعفر ابراهيمی / احمدرضا احمدی / اسدالله شعبانی / سيروس طاهباز

/ 1 نظر / 5 بازدید