تاثيرپذيري از ترجمه شعر :

«شيفتگي در برابر آثار ادبي غرب، خاصه محصول مكتب «سورآليسم» كه در اروپا جاي بحث فراوان است و عدم توجه به نكته‌ها و گنجينه‌هاي گرانبهاي شعر پارسي از بيماري‌ها و بي‌قيدي‌هاي غم‌انگيز شعر امروز است.

/>

به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد آزرم در وبلاگ"تفاوط" به نشاني http://tafavot.blogfa.com نوشته است: آيا تقليد كوركورانه از نوعي شعر باختر، بدون توجه به شرايط و اوضاع محيط اجتماعي ايران سرنوشتي بهتر از ترجمه قوانين اروپايي براي پابرهنه‌هاي ما خواهد داشت؟ />

/>

بازخواني حرف‌هاي روشنفکري ايراني که مترجمي متبحرهم بوده، براي روشن کردن نسبت شعر امروز و «ترجمه» جذابيتي دارد که نمي‌شود از آن گذشت. چرا که به ما نشان مي‌دهد هنگامي که «روشنفکري» تنها سويه‌هاي ايدئولوژيک را پوشش دهد و از ساير جنبه‌ها، مثلاً سويه «زيباشناختي» مدرن باز ماند، تبديل به امري ارتجاعي مي‌شود که منطق نقادي را هم فراموش مي‌کند. />

/>

تاثيرپذيري از ترجمه شعر با رونوشت‌نويسي معنايي از آن متفاوت است. مرکزهاي معنايي شعري ترجمه شده همان‌قدر مي‌تواند مولد نوشتن شعر باشد، که نگاه کردن به تقدم و تاخر سکانس‌هاي فيلمي سينمايي يا تماشاي يک نقاشي آبستره اکسپرسيونيسم. />

/>

تاثيرپذيري از ترجمه، نه تقليدکورکورانه است نه بيماري. فرايندى روان/ زبان شناختى است كه طي آن از معناهاي تصريحي يا تلويحي اثري، معناهاي يکسر جديدي پديد مي‌آيد. شكلى از ارتباط زبانى است که در آن شاعر از هر عامل مولد و محرکي خوانش و تاويل خودش را به شعر تبديل مي‌کند. همان‌طور که «گوته» ترجمه آلماني شعر حافظ را مي‌خواند و «ديوان شرقي غربي» را مي‌نويسد.

/ 2 نظر / 3 بازدید
صندوقچه

وب عالی.نوشته های خوب وزیبا ووب پرمحتوا.وب واقعاخوبی داری .اگه فرصت کردی یه سری بزن.