ریاست :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

شنیدم شبی کارمندی بگفت

دل بنده هرگز ریاست نخواست

بگفتم مگر عیب این کار چیست ؟

بخندید و گفتا : ریاست " ریا " ست !

 

 

                                                               عمران صلاحی

/ 0 نظر / 5 بازدید