ضرب المثل :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ضرب المثل ها ، حكمت هاي كوتاهي هستند برگرفته از تجربه هاي بلند . آنها ، حكمت مردمان از روزگاران ديرين اند . لحظه اي ترديد ندارم كه آنها را “ انجيل هاي كوچك “ بنامم .

ميگل سروانتس

 

 

غالبا در عبارات كوتاه ، خرد فراواني نهفته است .

سوفوكل

 

/ 0 نظر / 13 بازدید