«هري پاتر و شاهزاده ناتني» پر فروشترين كتاب سال 2005 :

« هري پاتر و شاهزاده ناتنی » پر فروشترين كتاب سال 2005 جي كي رولينگ خالق مجموعه داستانهاي هري پاتر براي چندمين بار توانست عنوان پر فروش ترين كتاب سال را براي اثار خود به ارمغان بياورد . . . >>>

/ 0 نظر / 4 بازدید