نقش خیال :

زندگی بافتن یک قالی است 

نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی 

نقشه از قبل مشخص شده است

تو در این بین فقط میبافی 

نقشه را خوب ببین !!!

نکند آخر کار قالی بافته ات را نخرند...

قیصر امین پور

/ 0 نظر / 5 بازدید