فرخي يزدي ( قرن چهاردهم ) :

آيينه ي حق نما

آيينه ي حق نما ، دل خسته ي ماست

برهان حقيقت ، دهن بسته ي ماست

آتكس كه درست ، حق و باطل بنوشت

نوك قلم و خانه ي بشكسته ي ماست

توضيح : ميرزا محمد ، فرزند محمد ابراهيم سمسار يزدي ، در سال 1302 قمري در شهر يزد و در خانواده اي متوسط به دنيا آمد . در سال 1327 قمري به فرمان حاكم يزد ، به خاطر سرودن يك شعر انقلابي به زندان افتاد و دهان او را دوختند . بعد از يكي دو ماه از زندان يزد گريخت و به تهران آمد . در دوره نخست وزيري وثوق الدوله ، با قرارداد ننگين 1919 مخالفت كرد و مدتي به زندان افتاد . در زمان كودتاي 1299 شمسي رضاخان ، نيز مدتي زنداني بود .

در سال 1300 شمسي ، با مشكلات فراوان ، امتياز روزنامه ي طوفان را گرفت و با آنكه بارها توقيف شد ، آن را با نام هاي مختلف منتشر كرد و در آن ، مقالات و شعرهاي انقلابي خود را نشر داد .

روزنامه ي طوفان ، از مهمترين و پرفروش ترين روزنامه هاي آن زمان بود و چون از فروش آن جلوگيري مي شد ، فرخي ، خود آن را در خيابانهاي تهران با صداي بلند به مردم عرضه مي كرد . طوفان در مدت انتشار 15 بار توقيف شد . فرخي در سال 1307 شمسي به نمايندگي مردم يزد انتخاب شد و در مجلس جزو اقليت بود و اغلب با وكلاي خودفروخته ي اكثريت در حال مشاجره و منازعه بود . سپس از ايران مهاجرت كرد و پس از چند سال به ايران باز گشت و دوباره زنداني شد . فرخي يزدي در سال 1318 شمسي در زير شكنجه هاي زندانيان رضاخان در زندان قصر تهران در گذشت .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید