اين فرشته خط خطي ست :

اين فرشته ساده است و خط خطي ست

سر به زير و يك كمي خجالتي ست

بوي سيب مي دهد لباس او

دامنش حرير سبز و صورتي ست

گوشواره هاش از ستاره است

تاجش از شهاب سنگ قيمتي ست

سرمه هاي نقطه چين چشم هاش

ريزه هايي از طلاست ، زينتي ست

تكه اي بهشت توي دستش است

خنده هاي كوچكش قيامتي ست

دشمني هميشه در كمين اوست

دشمنش ، بد و حسود و لعنتي ست

هاج و واج مانده روي اين زمين

او فرشته اي غريب و پا پتي ست

اين فرشته ، راستش خود تويي

قصه ي فرشته ات حكايتي ست

 

عرفان نظرآهاري ، كتاب “ فرشته ي گيسو بلند “

/ 0 نظر / 3 بازدید