عاشقانه-1

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آن كه عشق را نيابد ، هيچ نمي يابد .

مثل چيني

 

با تو از فريضه اي جديد سخن مي گويم ، يكديگر را دوست بداريد .

انجيل يوحنا

 

عشق در كاخ مي زيد ، و در كوخ نيز .

مثل انگليسي

 

زندگي بدون عشق ، چون سال بدون تابستان است .

مثل سوئدي

 

به من بگو كه را دوست داري ، تا به تو بگويم كيستي .

از امثال آمريكايي – آفريقايي

 

زوج هاي عاشق را هزاران سخن است ، بي آنكه كلامي بگويند .

مثل پرتغالي

 

عشق كهن را زوالي نيست .

مثل آلماني

 

 

دل عاشق هميشه جوان است .

مثل فرانسوی

 

مهندس صغيری ( بوشهر ) : عشق اين واژه ی دير آشنا و محتشم !

 

/ 1 نظر / 2 بازدید