گام لرزان غزل نو را ديديم و اينک غزلی از حافظ :

 

گر من از باغ تو يک ميوه بچينم چه شود
پيش پايی به چراغ تو ببينم چه شود
يا رب اندر کنف سايه آن سرو بلند
گر من سوخته يکدم بنشينم چه شود
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ 0 نظر / 4 بازدید