به استقبال بهار-17

.

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم

تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست

بنفشه زار شود تربتم چو در گذرم

بر آستان مرادت گشاده ام در چشم

که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم

چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله

که روز بی کسی آخر نمی روی ز سرم

غلام مردم چشمم که با سیاه دلی

هزار قطره ببارد چو در دل شمرم

هزار نظر بت ما جلوه می کند لیکن

کس این عشوه نبیند که من همی نگرم

به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد

ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم

/ 1 نظر / 2 بازدید
الهام

یکی از دغدغه های همیشگی من شعر بوده، از آشنایی با وبلاگ شما خوشوقتم