تو چنانی که دوستت دارم :

خدایا همین عزت مرا بس که بنده تو ام

           و همین افتخار مرا بس که تو پروردگار منی

                          تو چنانی که دوستت دارم

                              پس مرا چنان دار که دوستم بداری .

حضرت علی (ع)

/ 0 نظر / 2 بازدید