حافظ :

 
اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولي
وين دفتر بی معنی غرق می ناب اولي
چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم
در کنج خراباتی افتاده خراب اولی
/ 0 نظر / 3 بازدید