از شعر نيمايي تا بهارستان-48

وقتي رود ،

از سر سنگ ها مي جهد ،

جاري است ،

چه آواز شادي دارد رود !

وقتي دريا ،

چون پرنده ي گرفتاري ،

بال بال مي زند ،

سر و تن بر ديواره ها مي كوبد ،

چه آواز غم انگيزي دارد دريا !

 

عبدالعلي عظيمي

/ 0 نظر / 2 بازدید