یک شعر آلوده: ‌من زوجم و تو فردی...!

.

در این دیار ســـربی ، یک استکان، هـوا نیســــــت

درد و غم و مرض هست؛ یک جرعه ی دوا نیست

مــعشوقه هـــای این شهر بر چهره، مــاسک دارند

 احــــــــوال عــــــــاشقان نیز، چندی است رو به راه نیست

فرهـــــــــاد آسم دارد ، خسرو ســـــــــــــیاه سرفه

هیچ آدمی به فـــــکرِ شــــیرین بینوا نیســـــت

"اطفــــــــال و ســــــالمندان" در خــــانه ها اسیرند

ویران شود هر آنجا ، غوغـــــای بچه ها نیســــت

تـــــاوان دیـــــــدن تو ، سنگین تر از جریمه است

 من زوجم و تو فردی ، این شهر جــــای ما نیست

منبع:‌یک عصفور - محسن رضوانی

/ 0 نظر / 4 بازدید