افتخارات‌مان نصيب همسايگان نشود :

 

ميراث فرهنگی ايران - گروه ادب و هنر:
در حالي كه كشورهاي مجاور ايران، به سرعت و با علاقه‌مندي زياد، براي تصاحب بزرگان ادبيات فارسي ايران در تلاشند، از مسئولان فرهنگي كشور، اقدام ويژه‌اي ديده نمي‌شود.

نام‌گذاري خيابان‌هاي شهر مزار شريف افغانستان با اسامي معناداري چون ابوعلي‌سيناي بلخي و ناصرخسرو  قبادياني بلخي كه در هفته‌هاي گذشته صورت گرفت، يكي از اين تلاش‌ها هستند.

اما مسئولان افغانستان كه در شرايط فعلي به شدت نيازمند هويت‌بخشي به كشور در حال بازسازي‌شان هستند، به اين امر اكتفا نكرده‌اند.

حامد كرزاي، رئيس‌جمهور افغانستان، كميسيون 40نفره‌اي را براي برگزاري «سمينار بين‌المللي علمي- تحقيقاتي براي گراميداشت شخصيت علمي و فرهنگي مولانا» تشكيل داده است، در حالي كه با وجود نام‌گذاري سال جاري به نام مولانا، هيچ اقدام عملي قابل توجهي صورت نگرفته است.

از سوي ديگر، بخش عربي شبكه بي‌بي‌سي نيز حدود يك ماه پيش، ابن سينا را دانشمند عرب معرفي كرده بود كه تنها به چند واكنش رسانه‌اي معدود در ايران منجر شد؛ غلامرضا  اعواني، رئيس انجمن حكمت و فلسفه ايران در گفت‌وگو با ايسنا گفت: «اين گونه سخنان صددر صد باطل است و ما ايراني‌ها بايد در اين موارد بسيار هوشيار باشيم.»

علاوه بر اعواني، غلامحسين ابراهيمي ديناني نيز در واكنش به ابن‌سيناي عرب گفت: «ابن سينا اهل بخارا، مركز زبان فارسي بوده و زبان مادري‌اش نيز فارسي است، پس او به هيچ وجه نمي‌تواند عرب باشد.»

اما واكنش رسمي، جدي و پيگيرانه مقامات ايران، نه تنها ابن‌سيناي عرب را جدي نگرفت، بلكه در طول 10 روز گذشته، ابن سيناي افغاني را نيز ناديده گرفت.

عماد افروغ مي‌گويد: «اين كه كشورهاي ديگر، بزرگان مملكت ما را بزرگ بدارند، باعث خوشحالي است، اما بايد به تحريف واكنش نشان داد.  آنها بايد به طور جدي با واكنش جدي ما مواجه شوند و حتي كارشان به شكايت بينجامد.»

افروغ درباره توجه مسئولان كشور به بزرگان ايراني و هويت فرهنگي كشور مي‌گويد: «به اعتقاد من در اين سال‌ها نسبت به اين موضوع غفلت صورت گرفته  و به  عمد  هم بوده است. اين غفلت به نام توجه دولت به اقتصاد و معيشت مردم صورت گرفته و در واقع، فضاي كشور ما بيش از حد اقتصاد‌زده است.»

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ادامه مي‌دهد:‌«نمي‌گويم تاكنون به اين مسايل  بي‌توجهي كامل شده است، ولي بايد بيش از اين‌ها باشد و حركت‌هايي  كه تاكنون صورت گرفته، قابل قبول نيست.»

افروغ با اشاره به پيگيري مجلس در زمينه برگزاري مراسم بزرگداشت مولانا، مي‌گويد: «تا جايي كه من مي‌دانم كميته‌اي در وزارت ارشاد تشكيل شده و جلساتي نيز دارند.»

اين كميته حاصل تذكر افروغ در صحن علني مجلس به وزارت علوم است كه بيش از پنج ماه پيش صورت گرفت. در آن ايام، تذكر افروغ با اين مضمون كه چرا در شرايطي كه مصر،  افغانستان،  تركيه و... در حال برگزاري مراسم مختلف براي بزرگداشت مولانا هستند، مسئولان ايران هيچ اقدامي نمي‌كنند؟

واكنش وزير علوم و نماينده ايران در يونسكو را برانگيخت و سرانجام  كميته‌اي براي اقدام در اين زمينه تشكيل شد. حالا،  در شرايطي كه تنها نزديك به يك ماه به پايان سال  85 مانده است، افروغ پاسخ گفتن به اين پرسش را كه واقعاً  چه اقدام عملي تاكنون انجام شده است؟

وظيفه مسئولان وزارت ارشاد و علوم مي‌داند.محمد حسين جعفريان شاعر مي‌گويد: «در آينده خواهيم ديد كه اگر ما حركتمان كند باشد، ديري نخواهد گذشت كه به عنوان مثال افغان‌ها به عنوان يكي از همسايگان فارسي زبان ما نماينده شعر فارسي در دنيا شوند.»

       مطالب مرتبط

جهان نما هنوز كوتاه نيامده است 

حاشيه‌اي بر همايش آخرين دستاوردهاي كاوش‌هاي باستانشناسي تنگه بلاغي 

ما روي گور مردگان 3000ساله قدم مي‌زنيم 

بازگشت الواح هخامنشي همچنان در ابهام 

مهر اصالت UNDP براي آثار اصيل صنايع دستي

چيني‌خانه اردبيل، جام جهان‌نما 

كشف بيش از 3 هزار سكه تاريخي 

الواح هخامنشي در انتظار

شب رفت و حديث ما به پايان نرسيد 

داد نقال در سکوت سرد قهوه‌خانه‌ها 

روايت 200 ساله‌ مرمت فرش و رفوگري 

كشف چشم مصنوعي 4800 ساله در شهر سوخته

/ 0 نظر / 4 بازدید