عاشقانه-76 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

براي ويران ساختن ،

 

و دوباره آفريدن ،

 

وقت خواهد بود ،

 

وقت براي تو ، وقت براي من ،

 

وقت براي صدها رؤيا

 

تي اس اليوت ـ ترجمه پروانه مژده

 

/ 0 نظر / 4 بازدید